1رکورد در مدت زمان 0.265ثانیه
    جستجو برای :
    بررسی اطلاق وجود بر خدا در فلسفه ارسطو چکیده  ارسطودر مواردی موضوع فلسفه اولی را موجود نامتحرک یا خدا دانسته و در موارد متعدد
    • تعداد رکوردها : 1