1رکورد در مدت زمان 0.234ثانیه
    جستجو برای :
    سنجش لیبرال دموکراسی چکیده سیطره نظریه لیبرالدموکراسی در اندیشه سیاسی غرب معاصر، البته نه به لحاظ منطقی، آنچنان
    • تعداد رکوردها : 1